CÁC BÀI KIỂM TRA VÀ ĐÁNH GIÁ

Học viên của cả chương trình STEP UP và NAC sẽ được đánh giá liên tục trong suốt quá trình học với hệ thống các bài đánh giá như: đánh giá quá trình, kiểm tra từ vựng hàng tuần, bài kiểm tra theo bài học (Unit Test), và kiểm tra hoàn thành cấp độ (Level Test).

PLAT Test (POLY Language Aptitude Test)
Đây là bài đánh giá tiếng Anh do POLY phát triển, dựa trên dữ liệu được nghiên cứu nhiều năm trong lĩnh vực giáo dục tiếng Anh. Đây là một bài đánh giá được thiết kế để xác định điểm mạnh và điểm yếu của học viên và đánh giá một cách khách quan khả năng Anh ngữ của các em.

Quy trình nhập học tại trung tâm POLY English

TƯ VẤN

LÀM BÀI PLAT

XÂY DỰNG LỘ TRÌNH

XẾP LỚP