CHƯƠNG TRÌNHMẦM NON QUỐC TẾ ECD

Chương trình được thiết kế cân bằng giữa sự Phát triển ngôn ngữ, Phát triển quan hệ xã hội / cảm xúc, Phát triển về nhận thức và Phát triển thể chất.

Dựa vào các nền tảng phát triển trên, kết hợp với chương trình đào tạo các kỹ năng 4Cs của thế kỉ 21, POLY kiến tạo lộ trình học tập toàn diện theo đúng khả năng học tập, độ tuổi và từng giai đoạn phát triển của nhóm đối tượng học viên.

HỌC THỬ MIỄN PHÍ

MỤC TIÊU HỌC TẬP

Chương trình ECD không chỉ giúp học viên xây dựng nền tảng Anh ngữ vững chắc mà còn được trang bị đầy đủ những kỹ năng để tự tin chinh phục môi trường tiểu học Quốc tế. Chương trình được nghiên cứu và phát triển dựa trên nền tảng giáo dục sớm theo hệ thống giáo dục Bắc Mỹ - một trong những nền giáo dục tiên tiến bậc nhất thế giới.

  • Phát triển toàn diện qua các trò chơi vận động với môn học “Interactive Play”, tăng cường trí tưởng tượng với “Creative Expression”, phát triển tư duy làm toán cùng “Number Play” và luyện cách phát âm chuẩn với “Phonics”.
  • Luyện tập tính phản xạ nhanh với “Fun Fun Coding”“Brain Puzzle”.
  • Hình thành thói quen sinh hoạt, học tập và ứng xử mang tính xã hội cũng như khả năng thuyết trình và sự tự tin được phát triển thông qua các môn “Immersion”“Language Arts”.
  • Hình thành thói quen đọc sách, tự kể lại một câu chuyện với “Library Time”.
  • Thể hiện tư duy sâu sắc và cảm thụ tri thức một cách thực tiễn thông qua thí nghiệm ở môn “Non-fiction Reading”.

LỘ TRÌNH HỌC TẬP

GIÁO TRÌNH TIÊU BIỂU

POLY Creative Brain Puzzle
POLY Fun Fun Coding Time
POLY Hands-onPlay Workbook
POLY Immersion, Brother Moon Sister Sun
POLY Immersion Work Book
POLY My Fun Book
POLY Number Play
POLY Read Aloud_Down By the Bay
POLY Reading Wonders Fly High
POLY Ready Set Action
POLY Scribble Scrabble
POLY Spot On
POLY Wonders Readingand Vocabulary-RiseandShine
Sadlier Phonics