ĐỘI NGŨ GIÁO VIÊN POLY

GIÁO VIÊN GIÀU KINH NGHIỆM

Được chứng nhận bởi các chứng chỉ quốc tế TEFL, TESOL, CELTA...

ĐÀO TẠO BÀI BẢN

Được đào tạo bài bản để giảng dạy Chương trình học độc quyền của POLY.

SÁNG TẠO, CẦU TIẾN

Sáng tạo, cầu tiến, không ngừng học hỏi để nâng cao năng lực của bản thân.

PHONG TÁC CHUYÊN NGHIỆP

Tác phong chuyên nghiệp nhưng đầy nhiệt huyết, luôn gần gũi và tận tình với học sinh.