TIN TỨC
20-12-2021
CHÀO MỪNG NĂM HỌC MỚI 2021-2022
Chào mừng năm học mới với nhiều chương trinh ưu đãi cùng nhiều quà tang hấp dẫn từ Trung tâm Anh ngữ POLY với nhiều quà tặng hấp dẫn cùng học bổng trị giá lên tới 30%. Chương trình chất lượng cao (chất lượng giáo dục Quốc tế) dành cho tất cả học sinh Việt Nam.
20-12-2021
CHÀO MỪNG NĂM HỌC MỚI 2021-2022
Chào mừng năm học mới với nhiều chương trinh ưu đãi cùng nhiều quà tang hấp dẫn từ Trung tâm Anh ngữ POLY với nhiều quà tặng hấp dẫn cùng học bổng trị giá lên tới 30%. Chương trình chất lượng cao (chất lượng giáo dục Quốc tế) dành cho tất cả học sinh Việt Nam.
20-12-2021
CHÀO MỪNG NĂM HỌC MỚI 2021-2022
Chào mừng năm học mới với nhiều chương trinh ưu đãi cùng nhiều quà tang hấp dẫn từ Trung tâm Anh ngữ POLY với nhiều quà tặng hấp dẫn cùng học bổng trị giá lên tới 30%. Chương trình chất lượng cao (chất lượng giáo dục Quốc tế) dành cho tất cả học sinh Việt Nam.
20-12-2021
CHÀO MỪNG NĂM HỌC MỚI 2021-2022
Chào mừng năm học mới với nhiều chương trinh ưu đãi cùng nhiều quà tang hấp dẫn từ Trung tâm Anh ngữ POLY với nhiều quà tặng hấp dẫn cùng học bổng trị giá lên tới 30%. Chương trình chất lượng cao (chất lượng giáo dục Quốc tế) dành cho tất cả học sinh Việt Nam.
20-12-2021
CHÀO MỪNG NĂM HỌC MỚI 2021-2022
Chào mừng năm học mới với nhiều chương trinh ưu đãi cùng nhiều quà tang hấp dẫn từ Trung tâm Anh ngữ POLY với nhiều quà tặng hấp dẫn cùng học bổng trị giá lên tới 30%. Chương trình chất lượng cao (chất lượng giáo dục Quốc tế) dành cho tất cả học sinh Việt Nam.